Renovering af vores kirke

 

Vores kirke der er opf¿rt i 1767, og er landets ¾ldst bevarede katolske kirke i Danmark efter reformationen.

De mange Œr har naturligvis sat sit pr¾g og trods hyppig vedligeholdelse – sidst er kirkerummet restaureret i 1990 - er tiden nu kommet til en udvendig renovering.

 

Murerarbejder:

Reparation af revnedannelser samt udskiftning af cementfuger og fugereparation i

n¿dvendigt omfang med hydraulisk kalkm¿rtel. Fugerne udf¿res i en m¿rtelfarve, der svarer til den eksisterende og som br¾ndte buer som eksisterende. Arbejderne udf¿res pŒ kirkens nordside mod gaden samt pŒ tŒrnets sydside pŒ den nederste del.

PŒ vest siden af Brdr. SchŸttens Skole afhugges l¿s puds, og facaden vandskures med

Hydraulisk kalkm¿rtel.

Defekte sŒlb¾nke udskiftes med nye st¿bte sŒlb¾nke som eksisterende med vandn¾se.

 

Beskrivelse: Macintosh HD:Users:Kirup:Desktop:sankt knuds billeder:_MG_0032.jpg          Beskrivelse: Macintosh HD:Users:Kirup:Desktop:sankt knuds billeder:_MG_0012.jpg

 

T¿mrerarbejder:

Fornyelse af luge i tŒrnet som eksisterende. Beslag genanvendes.

Udskiftning af hvidmalet rundbuet vindue pŒ tŒrnets sydside som kopi af eksisterende med

enkelt lag glas og kitfals.

Udskiftning af to d¿re pŒ kirkens sydside som eksisterende. Beslag og d¿rgreb genanvendes.

Ny zinkafd¾kning ved udbygning pŒ sydsiden.

 

Beskrivelse: Macintosh HD:Users:Kirup:Desktop:sankt knuds billeder:_MG_0014.jpg 

 

Malerarbejder:

N¾nsom reng¿ring af facaden mod nord og vest med facadepasta og let efterf¿lgende

h¿jtryksrensning.

Maling af gavl pŒ Brdr. SchŸttens Skole med silikatmaling i farve som eksisterende

Reparation af kitning og maling af kirkens vinduer mod syd med hvid linoliemaling.

Maling af indgangsportal mod nord i farver som eksisterende og forgyldning af indskrift i sandstenstavle.

 

 

Beskrivelse: Macintosh HD:Users:Kirup:Desktop:sankt knuds billeder:_MG_0040.jpg

 

Reparation af klokke, ur og urskiver.

Klokken er forsynet med en nu st¾rkt nedadb¿jet tr¾kstang, hvilket h¾mmer betjeningen af klokken. Kun fra tŒrnrummet kan man styre klokken til tosidig slag, men med en meget dŒrlig kadence. Bommen bringes tilbage til sin oprindelige facon som slyngbom. Lejeoph¾nget udskiftes til en mere stabil konstruktion.

Beslaghammerens lejestyring renoveres og hammeren rustbehandles.

Urskiverne restaureres og tallene udfyldes med bladguld. Urv¾rket udskiftes til nyt digitalt urv¾rk.

 

Beskrivelse: Macintosh HD:Users:Kirup:Desktop:sankt knuds billeder:_MG_0038.jpg   Beskrivelse: Macintosh HD:Users:Kirup:Desktop:sankt knuds billeder:_MG_0036.jpg

 

 

Alt dette er er budgetteret til at koste kr. 532.000, men med en ih¾rdig indsats fra J¿rgen Braarup har vi fŒet tilsagn om kr. 330.000 fra Bevaringsfonden samt kr. 130.000 fra Kulturstyrelsen.

Vi skal derfor som menighed selv finansiere kr. 72.000 – et rimeligt bel¿b set i forhold til det samlede budget, men vi har brug for jeres hj¾lp for at skaffe pengene, og starter derfor en indsamling op.

 

I vore danske skatteregler er der mulighed for at fŒ fradrag i skatten for gaver til godkendte organisationer – der kan gives fradrag for gaver op til kr. 14. 500 pr. Œr. Kirkeskatten der betales til bisped¿mmet indgŒr i de kr. 14.500 med mindre man har tegnet 10 Œrs kontrakt.

Vort bisped¿mme er en godkendt organisation, sŒ hvis man indbetaler til bisped¿mmet, og bisped¿mmet er i besiddelse af vedkommendes Cpr. nummer sker der en automatisk indberetning til skattev¾senet.

Anvend evt.: Girokonto nr. 4183-0005001471 (Ansgarstiftelsen, Den katolske Kirke i Danmark) med angivelse af navn, adresse samt pŒf¿re Projekt facaderenovering Fredericia. Hvis man er i tvivl om Cpr. nr. er registreret kan man pŒf¿re dette eller kontakte bispekontoret:  Lilian Munch Jakobsen tlf.: 33 55 60 12 eller mail:  lj@katolsk.dk

Der er naturligvis ogsŒ mulighed for at give et bidrag direkte til kirken, samt benytte muligheden nŒr der bliver holdt speciel kollekt til fordel for projektet. Her skal man blot huske, at direkte betalinger ikke giver skattefradrag.

 

Vi har en enestŒende situation idet vi som en af de fŒ katolske kirker selv ejer den, og da den samtidig er et unikt bygningsv¾rk b¿r vi bakke op om kirkebygningen og give vores st¿tte.