Kirkens Historie Sankt Knuds Kirke

Den Katolske Kirke i Friedericia er i sit ydre næsten anonym. Ved opførelsen i 1767 var det en betingelse, at kirken ikke kom til at se ud som andet end en alemindelig bygning. I sit indre er kirken til gengæld pragtfuld, og det er en særlig oplevelse af besøg den.

Den katolske menighed i Fredericia oprettedes i 1674, hvor man foretog de første kirkelig handlinger i en privatbolig. Senere indrettedes kapel og skole i Sjællandsgade, og i 1767 kunne man altså indvie kirke sammensteds.Samtidig fik katolikkerne tilladelse til at indrette kirkegård i haven bag kirken, hidtil havde man brugt Sct. Michaelis Kirkegård. I 1830 måtte man igen bruge kirkegården ved Michaelis, og endnu senere indrettedes kirkegård for katolikkerne på Assistens kirkegård udenfor Prinsens Port. Tårnet i østenden blev opført i 1865, og i 1872 blev kirken udvidet mod vest, hvor den desuden fik søjleportal mod Sjællandsgade. Kirkens meget smukke rokoko-interiør er nyrestaureret, og de 14 billeder langs væggene af Kristi vej til korset er nye. Billedet på vestvæggen har oprindelig været en del af loftet i den gamle kirke.

Alle katolske kirker er indviet til en helgen, og alle vore middelalderlige kirker har været indviet til en bestemt helgen.
Den Katolske Kirke i Fredericia er indviet til Knud den Hellige. Han var konge i Danmark, og som reaktion på hans regeringsform blev han myrdet i 1086 foran alteret i Albani kirke i Odense. Man opfattede, at Knud blev myrdet for sin tros skyld, og at der skete mystiske ting ved hans grav. Folk blev helbredte og vandt deres førlighed tilbage. Omkring år 1100 blev Knud ophøjet til helgen.

Teksten er fra “KIRKENE I FREDERICIA PROVSTI. 1995.